0
0 ₭
 x 

Cart empty
CALL CENTER

CALL CENTER

+856 20 28 551 155

Stay Home
Stay Safe!

ຢູ່​ບ້ານ ປອດໄພ 
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ

ອາຫານເສີມ ຢາ ອຸປະກອນການແພດແລະ​ອື່ນໆ

ສຳລັບທ່ານແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
Image
Image

ພວກເຮົາເລືອກສິນຄ້າດີທີ່ສຸດຄຸນະພາບດີເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບທ່ານ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກເບິ່ງລ້າສຸດ

ສິນຄ້າແນະນຳ

No image set
Axcel Paracetamol 120
15000 ₭
ຈຳນວນ
No image set
V Gummy
180000 ₭
ຈຳນວນ

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດ

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4