0
0 ₭
 x 

ລົດເຂັນຫວ່າງເປົ່າ
CALL CENTER

CALL CENTER

+856 20 28 551 155

Stay Home
Stay Safe!

ຢູ່​ບ້ານ ປອດໄພ 
ໃຫ້ພວກເຮົາບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ

ອາຫານເສີມ ຢາ ອຸປະກອນການແພດແລະ​ອື່ນໆ

ສຳລັບທ່ານແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
Image
Image

ພວກເຮົາເລືອກສິນຄ້າດີທີ່ສຸດຄຸນະພາບດີເພື່ອສຸຂະພາບສຳລັບທ່ານ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກເບິ່ງລ້າສຸດ

ສິນຄ້າແນະນຳ

No image set
ฺBird Nest Coffee
110000 ₭
ຈຳນວນ
No image set
Liquid Collagen
264000 ₭
ຈຳນວນ
No image set
Super White Creamy Cream
110000 ₭
ຈຳນວນ
No image set
NaturH Colostrum Capsules
265000 ₭
ຈຳນວນ
No image set
NaturH Colostrum Tablets
255000 ₭
ຈຳນວນ
No image set
NaturH Colostrum Powder
415000 ₭
ຈຳນວນ

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດ

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4