Appeton Weight Gain Adult-Chocolate 900g

Description

Appeton Weight Gain 900g-ຊ໋ອກໂກແລັດ

ນົມຕຸ້ຍ ອາເປຕັນ ເວດເກນ

ບັນຈຸ: 900ກຣາມ, ຣົດວານີລາ

ສັບພະຄຸນ: 

ນົມຊ່ອຍເພີ່ມນໍ້າໜັກສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ຈ່ອຍຜອມ 13 ປີຂື້ນໄປ

ວິທີນຳໃຊ້: 

ດື່ມ 2-3 ຄັ້ງທຸກໆມື້, ປະລິມານໃຊ້ 40-50 ກຣາມ ຫຼື 3-4 ບ່ວງ ຕໍ່ນໍ້າອຸ່ນ 300 ມລ, ດື່ມຫຼັງອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງ