0
0 ₭
 x 

ລົດເຂັນຫວ່າງເປົ່າ
No image set

ນົມເດັກຟີຊີໂອແລັກ PHYSIOLAC 1, 900gr

Product Availability: ມີຢູ່ໃນສະຕັອກ

ຈຳນວນ

ນົມຜົງເດັກ PHYSIOLAC 1

ນົມເສີມສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ 0-6 ເດືອນ

ບັນຈຸ: 900 ກຣາມ

ວິທີນຳໃຊ້ : 3-4 ບ່ວງຕໍ່ຄັ້ງ ລະລາຍໃນນໍ້າອຸ່ນ 100-200 ມລ, ທຸກໆ 2-4 ຊົ່ວໂມງ,

ສາມາດໃຊ້ທົດແທນອາຫານໃນກໍລະນີແມ່ບໍ່ມີນົມພຽງພໍສຳລັບລູກ