ແຜ່ນຕິດຫຼຸດໄຂ້ VT Cool Baby

Description

ແຜ່ນຕິດຫຼຸດໄຂ້ ວີທີຄູນຄິດ VT Cool Baby

ບັນຈຸ: 3 ແຜ່ນຕໍ່ກັບ

ແຜ່ນຕີດຫຼຸດໄຂ້ສຳລັບເດັກ 0-15 ເດືອນ

ສັບພະຄຸນ: ຊ່ອຍຫຼຸດອາການໄຂ້

ວິທີນຳໃຊ້: ຕິດບໍລິເວນໜ້າຜາກ, ຫຼັງ, ງ່າມຂາ ຫຼື ຂີ້ແຮ້ ຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງອາການໄຂ້

ແຜ່ນໜື່ງໃຊ້ໄດ້ 8 ຊົ່ວໂມງ