0
0 ₭
 x 

ລົດເຂັນຫວ່າງເປົ່າ
No image set

ແຜ່ນຕິດຫຼຸດໄຂ້ VT Cool Baby

Product Availability: ມີຢູ່ໃນສະຕັອກ

ແຜ່ນຕິດຫຼຸດໄຂ້ ວີທີຄູນຄິດ VT Cool Baby

ບັນຈຸ: 3 ແຜ່ນຕໍ່ກັບ

ແຜ່ນຕີດຫຼຸດໄຂ້ສຳລັບເດັກ 0-15 ເດືອນ

ສັບພະຄຸນ: ຊ່ອຍຫຼຸດອາການໄຂ້

ວິທີນຳໃຊ້: ຕິດບໍລິເວນໜ້າຜາກ, ຫຼັງ, ງ່າມຂາ ຫຼື ຂີ້ແຮ້ ຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງອາການໄຂ້

ແຜ່ນໜື່ງໃຊ້ໄດ້ 8 ຊົ່ວໂມງ