Appeton Natal Care

Description

Appeton Natal Care ຊະນິດເມັດ

ບັນຈຸ: 1 ກັບ x 03 ແຜງ x 10 ເມັດ

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ: ວິຕາມິນ 11 ຊະນິດ ແລະ ແຮ່ທາດ 6 ຊະນິດ

ສັບພະຄຸນ:

ເປັນສູດສະເພາະສຳລັບແມ່ມານ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ

ວິທີໃຊ້: 

1 ເມັດຕໍ່ວັນ ຫຼື ຕາມແພດສັ່ງ