Bio-C-Vitamin

Description

Bio C Vitamin

ຮູບແບບ:

ຊະນິດເມັດ, ໄບໂອວິຕາມິນຊີ 750 mg

ບັນຈຸ:

1 ກັບ x 60 ເມັດ

ລາຄາ:

195,000 ກີບ ຕໍ່ກ່ອງ.

ການນຳໃຊ້ (Uses):

ຊ່ອຍເສີມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ

ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະຊ່ອຍຢັບຢັ້ງການແກ່ຊະຣາ

ເສີມສ້າງເນື້ອເຍື່ອໂຄລາເຈັນຮ່າງກາຍ

ຊ່ອຍລະບົບເຜົາຜານຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂື້ນ

ຊ່ອຍການດູດຊຶມທາດເຫຼັກໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ

ຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນການອິດເມື່ອຍຂອງຮ່າງກາຍ

ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້ (Contraindications):

ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ວິຕາມິນຊີໃນຜູ້ທີ່ມີພາວະທາດເຫຼັກເກີນໃນຮ່າງກາຍ,

ຂໍ້ຄວນລະວັງ (Precautions):

ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ວິຕາມິນຊີໃນຜູ້ທີ່ມີພາວະທາດເຫຼັກເກີນໃນຮ່າງກາຍ, ນອກຈາກນີ້ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມໄບໂອຊີ ວິຕາມິນ ຄວນຫຼີກລ່ຽງໃນຜູ້ທີ່ເປັນໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຜູ້ທີ່ມີພາວະໝາກໄຂ່ຫຼັງບົກຜ່ອງ, ມີລາຍງານການເກີດການຖອກທ້ອງ, ແລະ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍຫຼັງຈາກການໃຊ້ວິຕາມິນຊີໃນປະລິມານຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນ.

ປະລິມານ (Dosage):

ນຳໃຊ້ 1 ເມັດຕໍ່ວັນ ຫຼື ຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ

ບໍ່ຄວນຮັບປະທານວິຕາມິນຊີກິນໃນປະລິມານທີ່ແນະນຳຕໍ່ວັນ, ຄວນຮັບປະທານວິຕາມິນຊີມື້ລະເມັດຫຼັງອາຫານ

ບໍ່ຄວນຮັບປະທານຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມທົດແທນອາຫານ.

ຜູ້ກິນເຈສາມາດຮັບປະທານໄດ້.

ອາການສົນ (Adverse effects):

ບໍ່ມີ.

ການເກັບຮັກສາ:

ເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ເກັບໃນບ່ອນແຫ້ງ, ປາດສະຈາກແສງແດດ, ຫ່າງໄກຈາກມືເດັກ.