0
0 ₭
 x 

ລົດເຂັນຫວ່າງເປົ່າ
No image set

Appeton Recovery 900g

Product Availability: ມີຢູ່ໃນສະຕັອກ

ຈຳນວນ

ອາເປຕັນ ຣີໂຄເວີຣີ້ 

ນົມຝຸ່ນສູດພິເສດສຳລັບຟື້ນຟູຮ່າງກາຍແກ່ຜູ້ປ່ວຍ

ບັນຈຸ : 900 ກຣາມ

ວິທີນຳໃຊ້:

ລະລາຍນົມຝຸ່ນ 4-5 ບ່ວງ ໃສ່ນໍ້າອຸ່ນ 300 ກຣາມ, ກິນ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ, ໃນກໍລະນີກິນທົດແທນຄາບອາຫານ ແມ່ນ 6-8 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ