Appeton Wellness 60+900gr

Description

Appeton Wellness 60+

ນົມຝຸ່ນບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ຟື້ນຟູຮ່າງກາຍສຜູ້ສູງອາຍຸ

ບັນຈຸ : 900ກຣາມ

ວິທີນຳໃຊ້: ປະສົມ 4-5 ບ່ວງຕໍ່ນໍ້າ 300ມລ, ດື່ມ 3-4 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ, ຫຼື ໃຊ້ທົດແທນອາຫານແມ່ນດື່ມ 6-8 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ