ແຜ່ນຫຼຸດໄຂ້ VT Cool Kid

Description

ແຜ່ນຕິດຫຼຸດໄຂ້ ວີທີຄູນຄິດ VT Cool Kid

ບັນຈຸ: 3 ແຜ່ນຕໍ່ກັບ

ແຜ່ນຕີດຫຼຸດໄຂ້ສຳລັບເດັກ 1-6 ປີ 

ສັບພະຄຸນ: ຊ່ອຍຫຼຸດອາການໄຂ້

ວິທີນຳໃຊ້: ຕິດບໍລິເວນໜ້າຜາກ, ຫຼັງ, ງ່າມຂາ ຫຼື ຂີ້ແຮ້ ຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງອາການໄຂ້

ແຜ່ນໜື່ງໃຊ້ໄດ້ 8 ຊົ່ວໂມງ