0
0 ₭
 x 

Cart empty
No image set

GynoGena Lubricanting jelly

Product Availability: ມີຢູ່ໃນສະຕັອກ

GynoGena Lubricanting jelly

ເຈວຫຼໍ່ລື້ນທາງການແພດ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການແພດ, ຫຼື ໃຊ້ໄດ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຼໍ່ລື້ນຕ່າງໆ

ບັນຈຸ  60 ກຣາມ

ວິທີນຳໃຊ້:

ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ, ທາຕາມບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ ແລ້ວໃຊ້ມືລູບໃຫ້ທົ່ວ