Appeton Weight Gain Child-Chocolate 450g

Description

Appeton Weight Gain 450g-Chocolate

ນົມຕຸ້ຍ ອາເປຕັນ ເວດເກນ

ບັນຈຸ: 450ກຣາມ, ຣົດວານີລາ

ສັບພະຄຸນ: 

ນົມຊ່ອຍເພີ່ມນໍ້າໜັກສຳລັບເດັກທີ່ຈ່ອຍຜອມ 3-12 ປີຂື້ນໄປ

ວິທີນຳໃຊ້: 

ດື່ມ 2-3 ຄັ້ງທຸກໆມື້, ປະລິມານໃຊ້ 40-50 ກຣາມ ຫຼື 3-4 ບ່ວງ ຕໍ່ນໍ້າອຸ່ນ 300 ມລ, ດື່ມຫຼັງອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງ